Pod­czas wer­ni­sażu Michała Pazia w Pałacu Zamoj­skich spo­tka­li­śmy kolejne cie­kawe osoby.Tym razem zapy­ta­li­śmy Annę Korcz oraz Joannę Majstrak  co oni sądzą o nowych tech­no­lo­giach. Oto wywiady z naszymi gwiazdami.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2jYLl1oc0_w]
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tlyJuiRkLs4]