Podczas wydarzenia artystycznego Art Live Fashion Krajewscy, które prowadził Filip Chajzer przeprowadziliśmy dla Was parę wywiadów z gwiazdami imprezy. Zapraszamy do krótkiej wideorelacji z imprezy i wywiadów z Niej.Zobacz rów­nież — Kon­tro­wer­sja i poru­sze­nie — rela­cja z Art Live Fashion Kra­jew­scy oraz  Miko­łaj­kowe wspo­mnie­nia gwiazd “Art Live Fashion Krajewscy”


Nie ma więcej wpisów