Syria

Lewandowscy z misją w Jordanii

Kampania Głos Dzieci w Sytuacjach Kryzysowych jest wspólną inicjatywą Unii Europejskiej i UNICEF, której celem jest zwrócenie uwagi na sytuację milionów dzieci dotkniętych skutkami katastrof naturalnych lub konfliktów. Polega ona na umożliwieniu tym ...