Magda Umer i Grzegorz Turnau w przejmującej kolędzie.

Kontrowersyjny tekst?

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, co raz więcej artystów nagrywa swoje aranżacje popularnych kolęd i świątecznych piosenek. Do tego grona dołączyła Magda Umer i Grzegorz Turnau z jedną różnicą, utwór jest autorską kompozycją Turnaua z tekstem Jarosława Mikołajewskiego.

„Ach jak pięknie się rodzić, czy w Aleppo czy w Łodzi. Ach jak trudno się rodzić w małej łodzi na wodzie” – słyszymy w tekście utworu. Piosenka traktuje o różnica pomiędzy ludźmi i fakcie, że jeszcze ogromna ich część nie może tejże różnorodności zaakceptować.

„Kolęda…” została napisana w kontekście tego, co się dzieje na świecie, nie jest żadnym komentarzem politycznym. Utwór odwołuje się do szerszego, uniwersalnego problemu, jakim jest fakt, że ludzie od wieków nie potrafią się pogodzić z różnorodnością – mówi Turnau

W Internecie, poza słowami zachwytu, pojawiły się także negatywne opinie. Dla niektórych tekst piosenki Umer i Turnaua jest kontrowersyjny, ponieważ odnosi się do uchodźców.

„Bóg się rodzi, Cyganiątko,
obok niego śpi jagniątko,
Bóg się rodzi, Pakistańczyk,
słońce mu we włosach tańczy.

Rodzą się bożątka licznie,
rodzą się dzieciątka ślicznie
i pytają: gdzie jest raj?
i pytają: gdzie jest raj?

Ach, jak pięknie się rodzić
czy w Aleppo, czy w Łodzi…
Ach, jak trudno się rodzić
w małej łodzi na wodzie…

Gdzie jest kraj, i kraj to który,
gdzie się Bóg tęczowej skóry
może ukryć przed wojnami,
przed lękami i głodami,

Gdzie się Bóg nie trwoży trwogą,
bo cóż trwogi bogom mogą?

Bóg się rodzi, niebożątko,
lulajże, Afrykaniątko…

Ach, jak pięknie się rodzić
czy w Aleppo, czy w Łodzi…
Ach, jak trudno się rodzić
w wodzie, chłodzie, o głodzie…

Bóg się rodzi, Polak mały,
jaki znak twój? nosek biały,

Bóg się rodzi, śliczny skrzat,
niechaj mu przybywa lat

w kraju-raju, pięknym kraju,
w kraju-raju, pięknym kraju,
którym właśnie jest nasz kraj…
Baju-baju, baju-baj…

Ach, jak pięknie się rodzić
czy w Aleppo, czy w Łodzi…
Ach, jak trudno się rodzić
w małej łodzi na wodzie…

Ach, jak pięknie się rodzić
w Mińsku, Lwowie czy Łodzi…
Ach, jak dziwnie się rodzić
na Zachodzie i Wschodzie…”

 

 


Nie ma więcej wpisów