Szykuje się wielka premiera?

 Pierwsza część filmu ,,Wkręceni” odniosła ogromny kinowy sukces. Patrząc na obsadę kontynuacji komedii, można się spodziewać wielkiej produkcji. Na zdjęciu, które Anna Mucha zamieściła na swoim blogu mamadu.pl widzimy cztery piękne aktorki; Magdalenę Lamparską, Małgorzatę Sochę, Martę Żmudę – Trzebiatkowską i samą Anię Muchę. Niestety na blogu Mucha nie zdradziła nic więcej oprócz wspomnianego zdjęcia i kilku słów wyjaśnienia.

CZTERY GRACJE :)

nic więcj powiedzieć nie mogę… napisała

,, – Zdję­cia do filmu ,,Wkrę­ce­ni 2″ mają roz­po­cząć się jesz­cze w sierp­niu. Małgorzata Socha wcie­li się w me­na­dżer­kę gwiazd, która wpad­nie na sza­lo­ny po­mysł, aby od­mie­nić ka­rie­rę swo­je­go klien­ta. Jej bo­ha­ter­ka bę­dzie chcia­ła pod­mie­nić ak­to­ra na po­dob­ne­go męż­czy­znę, któ­re­go pozna na sta­cji ben­zy­no­wej. Nie wia­do­mo, kogo zagra Anna Mucha. Wia­do­mo na­to­miast, że w ob­sa­dzie zna­leź­li się rów­nież : Barbara Kurdej – Szatan, Bartosz Opania i Paweł Domagała. Pa­no­wie po­wtó­rzą swoje do­tych­cza­so­we role.” – czytamy na onet.pl

Czekacie na ,,Wkręconych”?

mamadu

Zdj – Blog Ani Muchy/ Mamadu.pl

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=clc4_Kxgcc4]


Nie ma więcej wpisów